بانک مشاغل سه قلعه

بانک مشاغل سه قلعه

با سلام
در اندیشه فردایی بهتر هستیم و بر آن شدیم تا با گردهمایی و بکار گیری اندیشه های جمعی، شهری آباد ،فراخور مردمی صبور و جوانان غیور با وحدت وهمدلی مهیا کنیم
جوانان فارغ التحصیل و دانشجویان عزیز همشهری نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند